Deep into the woods / Goșman Forest

În aerul rece al dimineții, pădurile nesfîrșite ale munților Tarcău moțăiau într-o încremenire totală. Ajunsesem în inima codrului bătrîn. Pulsul sălbăticiei reverbera cu intensitate în mine. Intrus. Eram înconjurat de uriaşi maiestuoşi, cu trunchiurile groase, acoperite de mușchi sau împănate cu iască. Unii dintre ei, învinşi în lupta cu stihiile dezlănțuite ale naturii, zăceau prabușiti la pămînt, dezrădăcinați sau frânți de mijloc ca într-o adîncă reverență. Paşii mă purtaseră printr-o pădure seculară în care omul nu a intervenit în nici un fel. La marginea acesteia, dădusem peste urme de urs. Apoi, pe măsură ce mă afundam în ea oarecum şovăielnic, am întîlnit urme de cervide şi, nu mult după aceea, am zărit și urmele enigmaticului rîs. Îmi place să cred că-i merge bine prin locurile astea rîsului, căci urmele sale m-au însoțit pe cea mai mare parte a traseului parcurs.

Codrul despre care vorbesc este localizat pe muntele Goşman, întinzîndu-se pe versantul stîng al pîrîului cu acelaşi nume. Este protejat de lege, fiind declarat rezervație forestieră şi sit de importanță comunitară. Are o suprafață de 172 ha. Aici putem întîlni exemplare impresionante de brad, molid şi fag, cu vîrste cuprinse între 120 şi 260 ani, cu înălțimi de 40 – 50 de metri şi cu diametre de 1 metru – 1 metru şi ceva la bază.
Sălbăticia este la îndemînă.

 

The gathering

 

 

 

 

Of lynx and man

 

Mangrove like

 

 

 

Presence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s